براساس اعلام بانک مرکزی؛

شاخص بهای تولید کننده در مرداد ماه ۱۵٫۲ محاسبه شد

به گزارش نویدتهران،شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهي به مرداد ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۱۵٫۲ درصد افزایش یافته است.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۴٫۲ رسيد که نسبت به ماه قبل ۶٫۳ درصد افزايش داشته است.

شاخص مذکور در مرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۳٫۸ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.