براساس اعلام بانک مرکزی؛

شاخص بهای تولیدکننده آذرماه منتشر شد

به گزارش نویدتهران،شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهي به آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهي به آذر ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۳۰٫۶ درصد افزایش یافته است.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

– شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آذر ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۳٫۹ رسيد که نسبت به ماه قبل ۴٫۵ درصد کاهش داشته است.

– شاخص مذکور در آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۳٫۹ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.