صبح امروز؛

سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد

به گزارش نویدتهران،سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان و شانزدهمین دوره مسابقا ت قرآن کریم دانشجویان دانشگاه های ارتش آغاز شد
سی هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه و شانزدهیمن دوره مسابقات قرآن کریم دانشجویان دانشگاه های ارتش جمهوری اسلامی ایران از امروز یکشنبه سوم دیماه به مدت چهار روز و با حضور ۳۷۸ نفر از منتخبین مقاطع کارکنان پایور، کارکنان وظیفه و دانشجویان آجا در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار می شود.
این مسابقات در مقطع کارکنان پایور و و وظیفه در ۱۲ رشته (قرائت تحقیق ، قرائت تحقیق ، حفظ ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، جزءو تفسیر سطح ۱و تفسیر سطح ۲، اذان ) برگزار می گردد.
این مسابقات در مقطع دانشجویان دانشگاه های ارتش در ۱۱ رشته (قرائت تحقیق ، قرائت ترتیل ، حفظ ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰،۲۵،۳۰جزءو تفسیر ، اذان،اجرا می شود .
در آئین پایانی این مسابقات در روز چهارشنبه ششم دیماه در مجموع از ۱۱۷نفر برتر (مقطع پایوران ، ۳۶نفر), (مقطع کارکنان وظیفه ۳۶ نفر)و در مقطع دانشجویان برادر و خواهر دانشگاه های ارتش ۴۵نفر) با اهدای هدایایی تجلیل خواهد شد .
گفتنی است این مسابقات از خرداد ماه سال جاری در مرحله یکانی آغاز و منتخبین پس از موفقیت در مراحل منطقه ای و سراسری نیروها به مرحله نهایی این مسابقات راه یافته اند. و همچنین منتخبین کارکنان پایور پس از شرکت در اردوی اموزشی و انتخابی به مسابقات سراسری نیروهای مسلح راه پیدا خواهند کرد.