صبح امروز؛

سيستان و بلوچستان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۹ ریشترسيستان و بلوچستان رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان سيستان و بلوچستان ، بزرگي ۴.۹
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ در ۰۸:۳۳:۳۲
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۸-۱۱ ۰۴:۰۳:۳۲
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۹

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۲۰ شمالي و ۶۰.۷۴ شرقي
عمق: ۱۱ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان سيستان و بلوچستان

فاصله‌ها:
۷۹ كيلومتري زاهدان، سيستان و بلوچستان
۸۲ كيلومتري نصرت‌آباد، سيستان و بلوچستان
۸۹ كيلومتري سفيدآبه، سيستان و بلوچستان