یادداشت روز؛

سوءمدیریت ها مردم را خسته می کند

به گزارش نویدتهران،در انتخابات ثابت شد که مردم با اصل انقلاب و نظام مشکل ندارند بلکه این سوءمدیریت هاست که مردم راخسته می کند.
رییس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و همان مردم انتظار دارند که رأیی که داده اند ثمرات آنرا در چهار ویا هشت سال به عینه مشاهده کنند.
در این چهار سال تیم های تحقیقاتی میدانی باید فعال باشند و هر چه در توان دارند به کار گیرند واطلاعات صحیح را به مسئولین ذیربط انتقال دهند.این روش بهترین و کارآمد ترین راه برای کشف اطلاعات مورد نیاز است و به دلیل نزدیک بودن به شرایط واقعی این تحقیقات به روز بوده و برنامه ریزی را آسان میکند.
معضلات هشت ساله دکتر حسن روحانی هیچگاه از اذهان زدوده نخواهدشد، تحریم ازیک طرف و عدم مقابله از طرف دیگر.

بانیان وضع موجود وسوءمدیریت ها باعث شد برخی در پای صندوق رأی حضور پیدا نکنند.ما بایستی منطقی حرف زده و نقد را پذیرفته و انصاف وعدالت را رعایت کنیم.برنامه ای که مشکل نداشته باشد انتقادی بر آن صورت نمی گیرد.نباید عمدا چنین تفکراتی را بپرورانیم واظهار کنیم که نمی گذارند برنامه پیش برود.

در مناظره ها دکتر همتی به بینش اقتصادی اشاره کرد که خیلی مهم بود و کارنامه اقتصادی هشت ساله در سه ثانیه مشخص شد و چرا در دقیقه نود به آن اشاره می شود؟دراین متن سعی نداریم تخریب کنیم فقط درد ما اینست که چراتیم اقتصادی ضعیف عمل کرد؟چرا برنامه هاو شعار انتخاباتی به نحو احسن پیش نرفت؟

اولویت اول دولت جدید «اقتصاد» است؛ تا از این طریق آرامش راتاحدودی به مردم بازگرداند.
آیت الله سید ابراهیم رییسی چگونه به استان ها سفر می کرد و علاوه بر رسیدگی به امورات قضایی به مشکلات اقتصادی پرداخته و برای بازگشایی مجدد کارخانجات تلاش می کرد.
آیت الله رییسی در زمان تولیت آستان قدس رضوی چگونه به مشکلات اقتصادی ومعیشتی می پرداخت و حتی اشتغالزایی می کرد.
انتظار داشتیم که در شرایط کرونایی آنان که دست از سفرهای استانی نکشیده بودند وهماره در کنار مردم بودند ،دکتر حسن روحانی نیز همین چند قدمی را با مردم طی می کردند.
متفکران، اقتصاددانان ،دانشگاهیان و صاحب نظران دست دردست هم خواهند داد وهمراه با رییس جمهور منتخب حضرت آیت الله رییسی تلاش خواهند کرد تا مردم را از این بحران نجات دهند واین مهم به تدریج برطرف خواهدشد.