با حضور وزير دفاع:

سه پروژه مهم سازمان جغرافيايي در حوزه اطلاعات مكاني به بهره برداري رسيد

در آستانه سوم خرداد، سالروز حماسه فتح خرمشهر و عمليات غرور آفرين بيت المقدس با حضور سردار سرتيپ پاسدار دكتر حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سه طرح مهم راهبردي در سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع شامل وبگاه و اولين ژئو پرتال مكاني كشور، طرح كاليبراسيون ارتفاع سنجي ماهواره اي وفاز اول شبكه ايستگاه هاي دائمي مرزي افتتاح و به بهره برداري رسيد.
به گزارش نویدتهران وبه نقل از اداره كل تبليغات دفاعي وزارت دفاع؛ سردار دهقان در مراسم افتتاح اين طرح ها طي سخناني با تبريك سالروز حماسه فتح خرمشهر و حماسه كم نظير ملت بزرگ و بصير ايران اسلامي در روز 29 ارديبهشت ماه گفت: توانمند سازي نيروهاي مسلح در زمينه اشراف اطلاعاتي و روز آمد سازي تجهيزات اطلاعات مكاني بخش دفاعي كشور، از راهبردهاي اصلي وزارت دفاع به شمار مي رود و بحمدالله سازمان جغرافيايي بر اساس سياست ها و برنامه هاي تحولي و نوآورانه وزارت دفاع در 4 سال گذشته طرح ها و دستاوردهاي جديدي كه بعضا در تراز اقدامات مراكز پيشرفته علوم و فنون ژئوماتيك دنيا مي باشد شامل هشت طرح توسعه زير ساخت، هفت طرح توسعه فناوري، چهارده سامانه و سيزده محصول جديد را به ثمر رسانده است.
وزير دفاع در تشريح طرح هايي كه به بهره برداري رسيد اظهار داشت: سازمان جغرافيايي بعنوان مرجع تهيه، توليد و ارائه اطلاعات به روز، دقيق و برخط، اولين ژئوپرتال اطلاعات مكاني كشور را در بستر اينترنت و اينترانت با هدف مديريت متمركز اطلاعات مكاني و ارائه خدمات روزآمد و برخط به كاربران راه اندازي نمود.
وي افزود: كاربران و مشتريان با بهره برداري از اين پرتال مي توانند از اطلاعات مربوط به حوزه كاري و تجاري بصورت برخط و در هر مكاني مطلع شوند و پنجره اي شفاف از سازمان مربوط را مقابل چشم خود داشته باشند.
وزير دفاع در خصوص طرح كاليبراسيون ارتفاع سنجي ماهواره اي نيز گفت: همگام با پيشرفت هاي اخير در فناوري هاي اندازه گيري و پايش ارتفاع سطح آب در اقيانوس ها، درياها و خليج ها با دقت مكاني و زماني بالا، كنترل نوار ساحلي از اهميت خاصي برخوردار است؛ در اين راستا ماهواره هاي ارتفاع سنج به عنوان يك ابزار كليدي جهت مطالعه تغييرات سطح آب ها، نوسانات جزر و مد و جريان هاي سطحي در مقياس منطقه اي و جهاني با دقت مناسب و پوشش جهاني در نظر گرفته مي شود.
وي افزود: اين طرح روشي يكپارچه به منظور كاليبراسيون ميداني ماهواره اي ارتفاع سنجي را با استفاده از سيستم هاي تعيين موقعيت ماهواره اي ارائه مي كند .
سردار دهقان پيرامون طرح شبكه ايستگاه هاي دائمي مرزي نيز گفت: شبكه ايستگاه هاي دائمي تعيين موقعيت ، مي توانند در بسياري از موضوعات مرتبط با تعيين موقعيت و ناوبري دقيق مربوط به امور نظامي و دفاعي، مرزي، ژئو ديناميك، مديريت بحران، پيش بيني زمين لرزه ها، زمين لغزه ها، فرو نشستها، هواشناسي، مدل سازي يونسفر، تخمين ميزان بخار آب موجود در اتمسفر، حمل و نقل، ترافيك، كشاورزي و غيره مورد استفاده قرار گيرد.
وزير دفاع افزود در اجراي تدابير فرماندهي معظم كل قوا و در راستاي برنامه ششم توسعه در منطقه مكران بمنظور پاسخگويي سريع به كاربران مختلف در اين حوزه بويژه نيروهاي نظامي و دريايي، فاز اول اين پروژه با راه اندازي هشت ايستگاه دائمي مجهز به آخرين فناوري هاي روز دنيا در منطقه جنوب شرق كشور راه اندازي گرديد كه اين شبكه مي تواند نيازمندي مختصاتي را با دقت خيلي بالا در اختيار كاربران قرار دهد.
سردار دهقان در پايان با قدرداني از تلاش دانشمندان ، متخصصان و مهندسان سازمان جغرافيايي وزارت دفاع تصريح كرد: وزارت دفاع با شتاب بخشيدن به برنامه هاي خود در حوزه جغرافيايي و نقشه برداري در صدد است كليه نيازمندي هاي نيروهاي مسلح را با بهره گيري از آخرين فناوري ها و فناوري هاي روز دنيا و بومي سازي آنها تامين كند.