سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور خبر داد:

سند راهبرد ملی مدیریت بحران تدوین می شود

به گزارش نویدتهران، جلسه نحوه اجرای قانون جدید سازمان مدیریت بحران ظهر امروز یکشنبه با حضور معاون هماهنگی وزارت کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران در محل سازمان مدیریت بحران برگزار شد.

سید سلمان سامانی معاون هماهنگی وزارت کشور در این جلسه با بیان اینکه قانون جدید مدیریت بحران کشور ظرفیت های بالقوه ای را در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری و پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی و بحران فراهم آورده است، اظهار داشت: طبق این قانون جدید سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور ظرف مهلت مقرر قانونی با همکاری سایر دستگاه ها تهیه و تدوین خواهد شد.

وی در ادامه افزود: نخستین برنامه کاری سازمان مدیریت بحران با ابلاغ قانون جدید تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران است که در جلسه امروز هماهنگی های لازم جهت انجام این اقدام صورت گرفت. سند راهبرد ملی مدیریت بحران سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت گیری ها، اصول، معیارها و روشهای پیش بینی، پیشگیری، کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاه های مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه های توسعه کشور مشخص می کند.

معاون هماهنگی وزارت کشور تصریح کرد: در مرحله بعدی نیز سازمان مدیریت بحران پس از تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران نسبت به تهیه برنامه های ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ، برنامه ملی بازسازی و بازتوانی همراه یا برش های استانی برنامه های ذکر شده اقدام خواهد کرد.

سامانی تاکید کرد: سازمان مدیریت بحران در تهیه برنامه راهبرد ملی مدیریت بحران و ۵ برنامه ملی دیگر قطعا از ظرفیت های دستگاه های اجرایی و مشاوران حقوقی و اساتید دانشگاه و متخصصان استفاده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه به منظور ارتقای همکاری و هماهنگی بین سازمانی به منظور ایجاد هم افزایی و تحقق اهداف کلان، بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت بحران ایجاد خواهد شد، گفت: طبق قانون جدید مدیریت بحران، ریاست ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در شرایط اضطراری برعهده وزیر کشور همراه با عضویت استاندار، فرماندار و شهردار تهران و سایر مدیران خواهد.