دقایقی پیش؛

سمنان لرزید+جزییات

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۴ریشتر سمنان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان سمنان ، بزرگي ۴.۴

تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۹ آبان ۱۳۹۸ در ۱۸:۲۸:۳۷
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۱۰-۳۱ ۱۴:۵۸:۳۷
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۴۵ شمالي و ۵۳.۳۸ شرقي
عمق: ۱۲ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان سمنان

فاصله‌ها:
۱۴ كيلومتري سمنان، سمنان
۱۵ كيلومتري سرخه، سمنان
۲۹ كيلومتري مهدي شهر، سمنان