یوسف‌نژاد در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق مجلس:

سقف درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانه ها در سال ۹۷ تعیین شد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی از تعیین سقف درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانه ها در کمیسیون متبوعش خبر داد.
علی اصغر یوسف‌نژاد در خصوص نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده، نمایندگان عضو این کمیسیون به ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ پرداختند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه، بعد از بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، مصوب کردند درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانه ها در سال آینده ۳۷هزار میلیارد تومان باشد.