درساعت 20:07:31؛

سرپل ذهاب لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۶.۴ ریشتر سرپل ذهاب رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۶.۴
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۴ آذر ۱۳۹۷ در ۲۰:۰۷:۳۱
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۱۱-۲۵ ۱۶:۳۷:۳۱
(UTC)

بزرگي زلزله:
۶.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۳۸ شمالي و ۴۵.۷۰ شرقي
عمق: ۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
۱۷ كيلومتري سرپل ذهاب، كرمانشاه
۱۸ كيلومتري قصر شيرين، كرمانشاه
۲۹ كيلومتري Khanaqin، عراق