با حکم استاندار تهران؛

سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران منصوب شد

به گزارش نویدتهران،ضیاءالدین صبوری به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران منصوب شد.
در حکم مقیمی استاندار تهران خطاب به ضیاء الدین صبوری به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران آمده است:
با توجه به سوابق و تجارب ارزنده و همچنین شناختی که از تعهد و آکاهی شما در امور دارم به موجب این حکم جنابعالی به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و رعایت خط مشی اعلام شده و شرح وظایف قانونی و بکارگیری شیوه های مناسب در اعمال سیاست های عمومی دولت تدبیر و امید در خدمت به مردم که ولی نعمتان و سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند موفق و موید باشید.