مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران:

سرمایه‌گذاری 15 هزار میلیارد تومانی در بخش آب و فاضلاب تهران

به گزارش نویدتهران،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفت: اگر براساس برنامه ششم توسعه بخواهیم پیش برویم بایستی تا پایان برنامه حدود 15 هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف آب و فاضلاب سرمایه گذاری انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران گفت: اگر بر اساس برنامه ششم توسعه بخواهیم پیش برویم بایستی تا پایان برنامه حدود 15 هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف آب و فاضلاب سرمایه گذاری انجام شود.
مهندس «محمد پرورش» مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران در جمع اصحاب رسانه و در نشست خبری حاشیه بازدید از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب تهران با اشاره به چشم انداز شرکت آب و فاضلاب تهران برای سال 1400 گفت: برنامه این است که ظرفیت سیستم تصفیه خانه های فاضلاب شهر تهران تا سال 1400 به حدود 800 میلیون مترمکعب برسد.
وی افزود: برنامه این است که از 800 میلیون مترمکعب ظرفیت، حدود 150 میلیون مترمکعب برای فضای سبز شهر تهران و حدود 350 میلیون مترمکعب برای مصارف کشاورزی تخصیص داده شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کل ظرفیت فاضلاب های شهر تهران حدود 300 میلیون مترمکعب است.
پرورش ادامه داد: نهضت اساسی ما در 4 سال آتی ساخت تصفیه خانه هاست و برنامه این است که در 12 نقطه آن ها را احداث کنیم.
وی گفت: در حال حاضر تنها حدود 250 میلیون مترمکعب از نیاز آبی شهر تهران از آبخوان های آن تهیه می شود و بقیه از خارج شهر و از محل سدهای مختلف اطراف تهران تأمین می شود.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: اگر براساس برنامه های توسعه بخواهیم پیش برویم بایستی تا پایان برنامه حدود 15 هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف آب و فاضلاب سرمایه گذاری انجام شود.
وی افزود: از این میزان حدود 770 میلیارد تومان در بخش تولید و تأمین آب، 2800 میلیارد تومان در مدیریت مصرف و انرژی و حدود 9200 میلیارد تومان در بخش فاضلاب و بقیه در سایر زمینه هزینه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران اضافه کرد: برای تأمین مالی پروژه های بخش فاضلاب برنامه ما دریافت وام 600 میلیون دلاری از زیرساخت آسیایی برای ساخت تصفیه خانه ها و 1400 میلیون دلار نیز بناست که از خود شرکت ها و جهت توسعه شبکه های فاضلاب سرمایه گذاری انجام شود.