اطلاعیه روابط عمومی وزارت امورخارجه ؛

سخنگوی وزارت خارجه هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام ندارد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت خارجه هیچ صفحه‌ای در اینستاگرام ندارد
به اطلاع می رساند سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در حال حاضر هیچ صفحه ای در اینستاگرام ندارد و صفحاتی که با نام و عنوان ایشان یا مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای در اینستاگرام موجود است، رسمیت نداشته و مورد تایید نمی باشند. صفحه رسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در حال طراحی و ایجاد است که بزودی و پس از راه اندازی از همین طریق توسط روابط عمومی معرفی خواهد شد.