سخنگوی وزارت امور خارجه عملیات انتحاری و تروریستی در پاکستان را محکوم کرد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان انفجار انتحاری در پاراچنار پاکستان که دهها کشته و مجروح در میان نمازگزاران بر جای گذاشت را محکوم و با دولت، ملت و خانواده قربانیان این جنایت تروریستی ابراز همدردی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: تا هنگامی که عده ای زبان زور، کشتار و قتل عام را به جای منطق و گفتگو دستمایه رسیدن به اهداف شوم خود قرار می دهند و معدود کشورهایی در منطقه منافع خود را در گسترش ناامنی، تروریسم و افراطی گری می بینند، امیدی به ریشه کن ساختن این غده سرطانی نمی رود. ولی بی شک خطا کاران و مروّجین خشونت و ترور تاوان و بهای سنگین هر جنایت خود را خواهند پرداخت.

قاسمی تاکید کرد: علاج تروریسم در منطقه و جهان، جز اراده ای آهنین برای قطع شریان های مادی و معنوی حامی تروریسم و افراطی گری و  وارد شدن همه دولتها در یک سازوکار همکاری جمعی و صادقانه نیست.