سخنگوی وزارت امور خارجه حمله و کشتار عزاداران در نیحریه را نگران کننده و غیرقابل پذیرش خواند

%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به حمله به عزاداران مذهبی در شهر کانوی نیجریه، تأکید کرد: تکرار صحنه کشتار بی رحمانه مسلمانان در یک اجتماع مذهبی مسالمت آمیز و عاری از هرگونه تهدید و خشونت، نگران کننده و غیر قابل پذیرش است.

به گزارش نوید تهران وبه نقل ازوزارت امورخارجه،سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از مقامات نیجریه خواستار هوشیاری هر چه بیشتر در مقابل عوامل خشونت و تفرقه و اقدامات جدی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی شد.

بهرام قاسمی همچنین در واکنش به انتشار اخباری در برخی از رسانه های افغانستان مبنی بر حضور تعدادی از رهبران طالبان در ایران و همکاری ایران با این گروه اظهار داشت: حضور عناصر طالبان در ایران بی پایه و اساس است و روابط ایران با افغانستان بر اساس دولت محوری، همکاری دوستانه، برادرانه، منافع و امنیت مشترک تعریف شده است.