سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی به بیمارستانی در کابل را محکوم کرد

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی به بیمارستانی در کابل را محکوم کرد
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تقبیح حمله غیر انسانی و ددمنشانه به بیمارستانی در کابل و ابراز همدردی با دولت، ملت و خانواده قربانیان این جنایت هولناک اظهار داشت: تنها راه مقابله با پدیده شوم تروریسم در منطقه و افغانستان، عزم و اجماع جهانی و خشکانیدن مسیر کمک ها و پشتیبانی های مادی و معنوی به این گروههای تروریستی است.