سخنگوی وزارت امور خارجه حمله تروریستی به یک مرکز فرهنگی و خبرگزاری در کابل را به شدت محکوم کرد

به گزارش نویدتهران،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله انتحاری تروریستی امروز به یک مرکز فرهنگی و دفتر خبرگزاری آوای افغانستان در کابل که منجر به كشته و زخمی شدن ده ها نفر از علما ، انديشمندان ، اساتيد و دانشجويان و فرهيختگان افغانستانی كه در يک نشست فرهنگی – مذهبی گرد هم آمده بودند را به شدت محکوم و با دولت، ملت و خانواده بازماندگان قربانیان این حادثه غم انگیز بخصوص جامعه خبرنگاران و انديشمندان ابراز همدردی کرد.

قاسمی افزود: حمله به مراکز فرهنگی، اطلاع رسانی و انديشه ورزان دارای فكر و قلم که روشنگر و رسوا کننده تفکرات افراطی و خشونت طلبی بودند نشان دهنده عمق کینه و نفرت آمران و عاملان تروریسم از آزادی بیان، آگاهی، شناخت، تفكر و وحدت مردم افغانستان است.

قاسمی تصریح کرد: بدخواهان و نفرت پراكنانِ خشک مغز بيش از هميشه و در پی شكست های سنگين اخير، منافع حقیر خود را در آشوب و ناآرامی در منطقه و کشتار بی گناهان می بینند‌ که حفظ هوشیاری دولت و ملت افغانستان و وحدت همه اقوام و گروهها و نیز همکاری همه کشورهای منطقه رمز فایق آمدن بر مصائب و كينه توزی و خصومت بی حد و حصر تروريست های بيرحم و كور دل است.