سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه سقوط هواپیما در کوبا را تسلیت گفت

به گزارش نویدتهران،سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه سقوط هواپیما در کوبا را تسلیت گفت.
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه سقوط هواپیما در کوبا که منجر به کشته شدن مسافران آن شده است را به دولت و ملت کوبا تسلیت گفت و با خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد.