سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه تروریستی در جنوب فیلیپین را محکوم کرد

به گزارش نویدتهران،سعید خطیب زاده با دولت، ملت و خانواده‌های داغ دیده حادثه تروریستی در شهر جولو در جنوب فیلیپین ابراز همدردی کرد.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه تروریستی در شهر جولو در جنوب فیلیپین که منجر به کشته و زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان بی گناه آن کشور گردید را محکوم کرد و با دولت، ملت و خانواده‌های داغ دیده این حادثه تروریستی ابراز همدردی کرد.