درپیامی؛

سخنگوی وزارت امور خارجه به مناسبت درگذشت ناصر مردوخی کردستانی تسلیت گفت

به گزارش نویدتهران،ناصر یمین مردوخی کردستانی، شاعر و روزنامه نگار پیشکسوت و از اهالی با تجربه و حرفه ای خانواده پر افتخار و بزرگ رسانه ای کشور و بنده خوب و صدیق خدا که با عشق به اعتلای کشور، دلسوزانه و از سر عشق عمر با عزت خود را وقف خدمات بی شائبه، صادقانه بسياری کرد، به دیار معبود شتافت؛ او که با قلب پرشور خود در جلسات و نشست های وزارت امور خارجه همیشه در کنار ما حضوری چشم گیر و موثر داشت، از میان ما رفت.