سخنگوی وزارت امور خارجه به دولت و ملت اندونزی تسلیت گفت

به گزارش نویدتهران،‎خطیب زاده با ابراز تاسف از سقوط یک فروند هواپیمای خطوط هوائی اندونزی با بازماندگان جانباختگان ابراز همدردی کرد .
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از سقوط یک فروند هواپیمای خطوط هوائی اندونزی که منجر به کشته شدن کلیه خدمه و مسافران آن شد، وقوع این سانحه را به دولت و ملت اندونزی تسلیت گفت و با بازماندگان جانباختگان ابراز همدردی کرد .