با حکم معاون وزیر دادگستری؛

سخنگوی جدید سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد

به گزارش نویدتهران،جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حکمی «محمدحسن سرابیان» را با حفظ سمت معاون حقوقی و امور مجلس، به عنوان سخنگوی سازمان منصوب کرد.
در بخشی از حکم وی آمده است:
از جنابعالی انتظار می رود با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود به منظور آگاهی بخشی و معرفی عملکرد سازمان به مردم، تعامل و همکاری شایسته ای با اصحاب رسانه داشته باشید، امید است با استعانت از درگاه ایزد منان ، با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیرلازم در چارچوب قوانین و مقررات، در انجام وظایف محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و سربلند باشید.