سخنگوى وزارت امور خارجه آغاز گفتگوی ایران و آمریکا را قویا رد کرد

به گزارش نویدتهران،سخنگوى وزارت امور خارجه آغاز گفتگوی ایران و آمریکا را قویا رد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخبار منتشر شده به نقل از یک مقام کویتی مبنی بر آغاز گفتگوی ایران و آمریکا را قویا رد کرد و گفت: هیچ گفتگوی مستقیم یا غیرمستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.