سردار پاکپور:

سامانه بازرسی خودرو از قاچاق کانتینری جلوگیری می‌کند

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه سامانه بازرسی خودرو می‌تواند از قاچاق کانتینری جلوگیری کند، گفت: با کمک این دستگاه می‌توان کانتینرهای ورودی به کشور را اسکن و بازرسی کرد.

سردارسرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه مراسم رونمایی از اولین سامانه بومی بازرسی خودرو در جمع خبرنگاران، گفت: با توجه به نیازی که ما در ابعاد امنیتی داشتیم, ایده تولید این سامانه را به سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه انتقال دادیم و کار مشترکی با صاایران صورت گرفت و به نتیجه رسید.

به گزارش نویدتهران،وی افزود: نیاز ما در ابعاد امنیتی بود، اما امروز گمرکات و سایر مبادی ورودی کشور نیز به این سامانه‌های بازرسی نیاز دارند. این سامانه‌ها یک سال است که تحت تست بوده‌اند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: این سامانه‌ها بومی بوده و تولید داخل هستند و در جهت تولید اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار هستند. سازمان‌ها با استفاده از این سامانه‌ها می‌توانند با کمک به جلوگیری از قاچاق به تولید اشتغال کمک کنند.

سردار پاکپور ادامه داد: این تولید بومی را در شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور طرح کرده‌ایم تا سازمان‌ها بتوانند از آن استفاده کنند که وزیر کشور از این پیشنهاد استقبال کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه می‌تواند از قاچاق کانتینری جلوگیری کند، چون فرصت بازرسی کلیه کانتینرها نیست, با کمک این دستگاه می‌توان کانتینرهای ورودی به کشور را اسکن و بازرسی کرد.