معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با سرعت راه اندازی و تکمیل شوند

به گزارش نویدتهران،جلسه بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه ضمن تبريك فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، استقرار و تكميل سامانه هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را يكي از ضروري ترين نيازهاي امروز كشور برشمرد و گفت: تكميل و استقرار اين سامانه ها مورد اهتمام همه اركان نظام است و با توجه به نقش مهمي كه در شفاف سازي و پيشگيري از تخلفات و فساد دارند، بايد هر چه سريعتر بايد تكميل و عملياتي شوند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش نماينده ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص تكاليف دستگاهها در قبال استقرار اين سامانه ها، تصريح كرد: بايد همه دستگاه هاي ذي ربط به تكاليف خود در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و استقرار و تكميل اين سامانه ها به خوبي عمل كنند و اگر دستگاهي در اين زمينه تعلل و كوتاهي داشته باشد بايد شناسايي و با آن برخورد شود.
دكتر جهانگيري از وزير كشور خواست گروهي نظارتي براي ارزيابي عملكرد دستگاهها در زمينه استقرار سامانه هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين كند و ضمن بررسي و ارزيابي دقيق گزارش ارائه شده از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ظرف يك هفته گزارشي جامع از آخرين وضعيت استقرار سامانه ها و نحوه عملكرد دستگاهها ارائه دهند تا چنانچه دستگاهي عملكرد مناسبي نداشته و يا در عمل در زمينه تكاليف قانوني خود كوتاهي و تعلل كرده است، مشخص و با آن برخورد شود.
وي ادامه داد: نبايد اجازه دهيم تلاش ها و اقدامات انجام شده در جهت استقرار و تكميل سامانه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دليل عدم همراهي برخي افراد كه ديدگاه ديگري دارند معطل بماند. همه دستگاه هاي مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد طبق برنامه زمانبندي براي تكميل سامانه ها عمل كنند و چنانچه نواقصي وجود دارد به سرعت برطرف شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: اگر اين سامانه ها براساس برنامه زمانبندي تكميل شوند و دستگاه هاي مختلف همكاري لازم را در ارائه اطلاعات و اتصال اين سامانه ها به يكديگر انجام دهند، گام مهمي در جهت شفاف سازي و جلوگيري از تخلفات و فساد برداشته خواهد شد.

دكتر جهانگيري تاكيد كرد: كليه دستگاه ها موظفند با سرعت نسبت به استقرار، تكميل و مرتبط سازي سامانه هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام كنند و نتيجه را به فوريت گزارش كنند.
در اين جلسه كه وزراي كشور، راه و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي،‌جهاد كشاورزي، دادگستري، رييس سازمان ملي استاندارد، رييس سازمان تعزيرات حكومتي و نمايندگان ناجا و ساير دستگاه هاي مرتبط نيز حضور داشتند، رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اشاره به اينكه روند استقرار و تكميل سامانه هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز از ابتداي سال ۹۷ سرعت مناسبي پيدا كرده است، گفت: ميزان پيشرفت اين سامانه ها تا سال ۹۶ حدود ۲۰ درصد بود اما از سال ۹۷ شاهد جهش و تحركي اثربخش در تكميل اين سامانه ها بوده ايم.
در ادامه اين جلسه سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارشي از اقدامات دستگاه هاي مختلف در خصوص تكاليف آنها در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با محوريت سامانه ها ارائه كرد و گفت: حدود ۴۵ سامانه براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز طراحي شده و هر يك از دستگاه ها براساس تكاليف خود و مطابق برنامه زمانبندي اعلام شده در حال تكميل اين سامانه ها هستند.
در اين جلسه مقرر شد، وزير كشور با تشكيل هياتي نظارتي متشكل از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، بازرسي كل كشور و دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن ارزيابي دقيق گزارش ارائه شده از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، آخرين وضعيت عملكرد دستگاهها در خصوص استقرار، تكميل و مرتبط سازي سامانه هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مورد ارزيابي قرار دهند و ظرف يك هفته نتيجه اين بررسي را گزارش كنند تا اگر دستگاهي كوتاهي و تعلل داشته مشخص و با آن برخورد شود.