براساس قانون مصوب سال ۱۳۸۶؛

ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به عقب کشیده می‌شود

به گزارش نویدتهران،بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۶، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ (۳۰ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

قانون تغییر ساعت رسمی ایران مصوب سال ۱۳۸۶، قانونی است که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور ماه به حالت قبلی برگردانده می‌شود و این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز صورت می‌گیرد.