بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا؛

ساعات کاری ادارات تهران از روز شنبه ۱۷ اسفند به حالت عادی باز می‌گردد

به گزارش نویدتهران،بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران، ساعات کاری ادارات تهران از روز شنبه ۱۷ اسفند به حالت عادی باز می گردد.

جلسه ستاد فرماندهی عملیات مدیریت کرونا در تهران با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، شهردار تهران، فرمانده نیروی انتظامی، روسای دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران و دیگر مسئولان برگزار شد.

در این جلسه تصمیم گرفته شد ساعات اداری از روز شنبه به حالت عادی باز گردد اما کارمندان ادارات بنا به تصمیم مدیران به صورت چرخشی و شیفت بندی در محل کار حاضر می شوند.

تسهیل در روند مرخصی گرفتن کارمندان و استفاده از ظرفیت دورکاری در ادارات؛ به کارگیری ظرفیت های بهداشتی درمانی موجود موجود در سایر دستگاه ها جهت مبارزه با کرونا؛ تامین مطالبات دانشگاه های علوم‌پزشکی از سازمان های بیمه گر و افزایش ظرفیت تخت های عادی و ویژه در استان تهران از دیگر مصوبات این جلسه بود.