براي ارتقاي توانمندي بنگاه‌هاي اقتصادي و توسعه فضاي كسب و كار؛

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با سازمان‌هاي بسیج مستضعفین و مدیریت صنعتی تفاهم‌نامه امضا كرد

به گزارش نویدتهران،مراسم امضای تفاهم‌نامه سه جانبه میان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی،سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مدیریت صنعتی با حضور دكتر صادق نجفی« معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران» انجام شد.

در اين مراسم كه دیروز در محل سالن کنفرانس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی برگزار شد، صادق نجفی«مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران»، فرشاد مقیمی«معاون صنایع کوچک اين سازمان» و جمعی از معاونین و مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شهبازی«مدیر عامل سازمان بسیج مهندسین صنعتی»، ابوالفضل کیانی«مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی» حضور داشتند.

موضوع تفاهم نامه همكاري طرفين در خصوص ارتقاي توانمندي و افزايش قابليت در بنگاه‌هاي اقتصادي و توسعه فضاي كسب و كار با در نظر گرفتن چارچوب اجرايي راه اندازي كلينيك هاي كسب و كار است.

اين تفاهم نامه از زمان امضا براي ۳ سال تعيين شده است كه طرفين پس از امضا ملزم به تشكيل كميته اي با عنوان كميته راهبري جهت تعيين سازوكار همكاري شده اند.

اجراي برنامه هاي مشترك در حوزه صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي شامل كمك به توسعه و شكوفايي صنعتي با اولويت نقاط محروم و كمتر برخوردار از طريق حمايت و پشتيباني لازم جهت ارتقاي توانمندي و افزايش قابليت در بنگاه‌هاي اقتصادي و توسعه فضاي كسب و كار، فرهنگ سازي در اين حوزه و همچنين كمك به فعال سازي صنايع راكد و نيمه فعال از موضوعات همكاري اين تفاهم نامه است.