رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:

سازمان تعزیرات در تنظیم بازار و افت و خیزهای اقتصادی در نقطه انتهایی و برخوردی است

به گزارش نویدتهران،معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تعزیرات در تنظیم بازار و افت و خیزهای اقتصادی در نقطه انتهایی و برخوردی است.

جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی وضعیت کنترل بازار برگزار شده گفت: سازمان تعزیرات در تنظیم بازار و افت و خیزهای اقتصادی در نقطه انتهایی و برخوردی است.
وی افزود: در عین حال ما مرجع حکمی و احقاق حقوق مردم هستیم و همه آحاد جامعه و نمایندگان، حقوقدانان، کسبه بازار و اصناف و همچنین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انتظار دارند که ما با تصمیمات هیجانی خود مخل حقوق آنها نباشیم.
انصاری تصریح کرد: سازمان تعزیرات باید لنگر اطمینان بخش مردم جامعه باشد و حتی رفتارهای پیرامونی را باید مدیریت و کنترل کنیم و فعالیت ها به خصوص فعالیت های سالم و بهنجار را ناامن و مختل نکنیم.
همچنین سیدمحمدعلی هاشمی خواه مدیرکل امور مجلس و تدوین لوایح سازمان تعزیرات در این خصوص گفت: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در حاشیه حضور رئیس سازمان در صحن غیرعلنی ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده در برخورد با تخلفات گرانفروشی و احتکار در شرایط حساس کنونی بازار، به با افزایش بودجه، نیروی انسانی و افزایش اختیارات این سازمان تاکید کردند.