لحظاتی پیش؛

زمین لرزه ۴ ریشتری انبار الوم در استان گلستان را لرزاند

به گزارش نویدتهران، زلزله ای به بزرگی 4ریشتر انبارالوم رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان گلستان ، بزرگي ۴.۰
جمعه، 9 تير 1396 در 23:52:38

تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، 9 تير 1396 در 23:52:38
(وقت محلي – تهران)

2017-06-30 19:22:38
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۰

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۷.۳۰ شمالي و ۵۴.۴۴ شرقي
عمق: ۱۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان گلستان

فاصله‌ها:
25 كيلومتري انبار الوم، گلستان
30 كيلومتري اينچه برون، گلستان
32 كيلومتري آق قلا، گلستان