با پس لرزه ۴.۴ ریشتری؛

زلزله ۵.۵ ریشتری هجدک در استان کرمان را لرزاند

به گزارش نویدتهران، زلزله ای به بزرگی ۵.۵ ریشتر دقایقی پیش هجدک در استان کرمان را لرزاند.

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۵.۵
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، 11 آذر 1396 در 14:17:01
(وقت محلي – تهران)

2017-12-02 10:47:01
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۵

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۷۴ شمالي و ۵۷.۳۹ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
38 كيلومتري هجدک، کرمان
47 كيلومتري شهداد، کرمان
49 كيلومتري چترود، کرمان