درفاصله 22 دقیقه صورت گرفت؛

زلزله ۴.۶ و ۳.۲ ریشتری درفاریاب +جزییات

به گزارش نویدتهران،درفاصله ۲۲ دقیقه ای دو زلزله فاریاب درکرمان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۶
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۲۲ تير ۱۳۹۷ در ۱۳:۳۳:۲۴
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۷-۱۳ ۰۹:۰۳:۲۴
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۲۲ شمالي و ۵۷.۳۴ شرقي
عمق: ۱۱ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۱۷ كيلومتري فارياب، کرمان
۴۶ كيلومتري كهنوج، کرمان
۵۴ كيلومتري زيارتعلي، هرمزگان


گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۳.۲
تاريخ وقوع زلزله:
جمعه، ۲۲ تير ۱۳۹۷ در ۱۳:۵۵:۴۹
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۷-۱۳ ۰۹:۲۵:۴۹
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۸.۲۲ شمالي و ۵۷.۳۴ شرقي
عمق: ۵ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۱۸ كيلومتري فارياب، کرمان
۴۷ كيلومتري كهنوج، کرمان
۵۵ كيلومتري زيارتعلي، هرمزگان