دقایقی پیش؛

زلزله ای به بزرگی۵٫۱ریشتر کرمان رالرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۵٫۱ریشتر کرمان رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۵.۱
تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، ۶ دي ۱۳۹۶ در ۲۱:۳۱:۱۳
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۷-۱۲-۲۷ ۱۸:۰۱:۱۳
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۷۷ شمالي و ۵۷.۲۶ شرقي
عمق: ۹ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۲۵ كيلومتري هجدک، کرمان
۳۸ كيلومتري چترود، کرمان
۴۵ كيلومتري كاظم آباد، کرمان