امروز ظهر؛

زلزله ای به بزرگی ۳.۹ریشتر آبگرم در  قزوين رالرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۳.۹ریشتر آبگرم در  قزوين رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان قزوين ، بزرگي ۳.۹
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ در ۱۱:۱۱:۳۳
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۶-۱۰ ۰۶:۴۱:۳۳
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۹

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۷۶ شمالي و ۴۹.۰۴ شرقي
عمق: ۷ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان قزوين

فاصله‌ها:
۲۳ كيلومتري آبگرم، قزوين
۲۶ كيلومتري آوج، قزوين
۴۰ كيلومتري دمق، همدان