دقایقی پیش؛

زلزله ای به بزرگی۶.۱ ریشتر استان کرمان را لرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۶.۱ ریشتر استان کرمان را لرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۶.۱
چهارشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۶ در ۰۱:۱۱:۲۹

۲۰۱۷-۱۲-۱۲ ۲۱:۴۱:۲۹
(UTC)

بزرگي زلزله:
۶.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۷۸ شمالي و ۵۷.۲۸ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۲۸ كيلومتري هجدک، کرمان
۴۱ كيلومتري چترود، کرمان
۴۸ كيلومتري كاظم آباد، کرمان