دقایقی پیش؛

زلزله ای به بزرگی۵.۶ریشترسومار در كرمانشاه رالرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۵.۶ریشترسومار در كرمانشاه رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۵.۶
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۲۱ دي ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۹:۳۱
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۱-۱۱ ۰۶:۵۹:۳۱
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۳.۷۸ شمالي و ۴۵.۷۴ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۳.۳۳+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
۱۴ كيلومتري سومار، كرمانشاه
۴۴ كيلومتري گيلانغرب، كرمانشاه
۴۴ كيلومتري زرنه، ايلام