دقایقی پیش؛

زلزله ای به بزرگی۴.۷ریشتركوزران دركرمانشاه رالرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۷ریشتركوزران دركرمانشاه رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۴.۷
تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، ۲۰ دي ۱۳۹۶ در ۱۹:۲۶:۲۷
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۱-۱۰ ۱۵:۵۶:۲۷
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۷

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۵۵ شمالي و ۴۶.۷۹ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
۱۹ كيلومتري كوزران، كرمانشاه
۲۲ كيلومتري روانسر، كرمانشاه
۳۰ كيلومتري كامياران، كردستان