زلزله ای به بزرگی۴.۶ ریشترعسلویه را لرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۶ ریشترعسلویه رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان بوشهر ، بزرگي ۴.۶
تاريخ وقوع زلزله:
يكشنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۶ در ۲۰:۰۶:۰۱
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۲-۲۵ ۱۶:۳۶:۰۱
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۶

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۵۹ شمالي و ۵۲.۵۰ شرقي
عمق: ۱۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان بوشهر

فاصله‌ها:
۱۷ كيلومتري عسلويه، بوشهر
۱۷ كيلومتري گله دار، فارس
۲۲ كيلومتري اسير، فارس