دقایقی پیش؛

زلزله ای به بزرگی۴.۰ریشترهجدک در کرمان را لرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۰ریشترهجدک در کرمان را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۰
تاريخ وقوع زلزله:
سه شنبه، ۱۹ دي ۱۳۹۶ در ۰۲:۴۷:۳۴
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۱-۰۸ ۲۳:۱۷:۳۴
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۰

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۸۳ شمالي و ۵۷.۳۶ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۳۶ كيلومتري هجدک، کرمان
۵۰ كيلومتري چترود، کرمان
۵۶ كيلومتري شهداد، کرمان