دقایقی پیش؛

زلزله ای به بزرگي ۶.۲ ریشتر کرمانشاه را لرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۶.۲ ریشتر کرمانشاه را لرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۶.۲
تاريخ وقوع زلزله:
سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۳:۱۷
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۷-۱۲-۱۲ ۰۸:۴۳:۱۷
(UTC)

بزرگي زلزله:
۶.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۰.۷۵ شمالي و ۵۷.۳۲ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۳۰ كيلومتري هجدک، کرمان
۴۲ كيلومتري چترود، کرمان
۵۰ كيلومتري كاظم آباد، کرمان