دقایقی پیش؛

زلزله ای به  بزرگي ۵.۱ ریشترسرپل ذهاب رالرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به  بزرگي ۵.۱ ریشترسرپل ذهاب رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان كرمانشاه ، بزرگي ۵.۱
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۱۶ دي ۱۳۹۶ در ۱۸:۵۲:۰۷
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۱-۰۶ ۱۵:۲۲:۰۷
(UTC)

بزرگي زلزله:
۵.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۴.۴۶ شمالي و ۴۵.۷۹ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان كرمانشاه

فاصله‌ها:
۷ كيلومتري سرپل ذهاب، كرمانشاه
۲۰ كيلومتري قصر شيرين، كرمانشاه
۳۷ كيلومتري گيلانغرب، كرمانشاه