دقایقی پیش؛

زلزله ای به بزرگي ۴.۴ ریشتر کرمان رالرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۴ ریشتر کرمان رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان کرمان ، بزرگي ۴.۴
تاريخ وقوع زلزله:
پنجشنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۶ در ۰۰:۱۲:۳۰
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۸-۰۱-۰۳ ۲۰:۴۲:۳۰
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۴

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۱.۴۲ شمالي و ۵۶.۲۵ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان کرمان

فاصله‌ها:
۳ كيلومتري كوهبنان، کرمان
۳۲ كيلومتري کيانشهر، کرمان
۵۵ كيلومتري بهاباد، يزد