دقایقی پیش؛

زلزله ای به بزرگي ۴.۲ریشتر مرزاستانهای تهران والبرز وحوالی ملارد رالرزاند

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگي ۴.۲ریشتر مرزاستانهای تهران والبرز وحوالی ملارد رالرزاند
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان تهران ، بزرگي ۴.۲
تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، ۶ دي ۱۳۹۶ در ۰۰:۵۴:۳۳
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۷-۱۲-۲۶ ۲۱:۲۴:۳۳
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۶۸ شمالي و ۵۰.۹۳ شرقي
عمق: ۱۲ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان تهران

فاصله‌ها:
۵ كيلومتري ملارد، تهران
۷ كيلومتري مشكين دشت، البرز
۸ كيلومتري صفا دشت، تهران