دقایقی پیش؛

زاهدان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۴.۲ ریشتر زاهدان رالرزاند.

گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان سيستان و بلوچستان ، بزرگي ۴.۲
تاريخ وقوع زلزله:
شنبه، ۲۱ اريبهشت ۱۳۹۸ در ۱۴:۱۱:۲۸
(وقت محلي – تهران)

۲۰۱۹-۰۵-۱۱ ۰۹:۴۱:۲۸
(UTC)

بزرگي زلزله:
۴.۲

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۲۹.۱۵ شمالي و ۶۰.۷۳ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۴.۴۴+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان سيستان و بلوچستان

فاصله‌ها:
۴۰ كيلومتري زاهدان، سيستان و بلوچستان
۴۱ كيلومتري سرجنگل، سيستان و بلوچستان
۶۸ كيلومتري نوك آباد، سيستان و بلوچستان