در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شد

صالحیوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی «ابوذر ابراهیمی ترکمان» را به عنوان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب کرد.
به گزارش نویدتهران وبه نقل ازمرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن حکم سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به ابوذر ابراهیمی ترکمان به شرح زیر است:

به استناد ماده ١٤ فصل دوم اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با توجه به سوابق علمی و تجربیات ارزنده اجرایی جنابعالی در حوزه فعالیت های فرهنگی خارج از کشور به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب می شوید.

در بخش دیگری از این حکم آمده است:

امید آنکه با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود نیروهای کارآمد، فرهیخته و آشنا به مسایل بین المللی در اعتلای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به ویژه مسلمانان، تقویت و تنظیم مناسبات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و سازمان های فرهنگی بین المللی و برنامه ریزی فرهنگی تبلیغی برای ایرانیان خارج از کشور و پیروان اهل بیت (ع) و علاقه مندان به فرهنگ و تمدن این سرزمین، موفق و موید باشید.