با حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت؛

رییس جدید مرکز ملی فرش ایران منصوب شد

به گزارش نویدتهران،وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی “فرحناز رافع” را به عنوان رییس جدید مرکز ملی فرش ایران منصوب کرد.

رضا رحمانی در این حکم خطاب به رییس جدید مرکز ملی فرش ایران آورده است:

با عنایت به جایگاه والای فرش دستباف ایرانی به عنوان میراث فرهنگی و هنری انتظار دارم با برنامه ریزی، اقدامات جدی و موثر و نظارت صحیح نسبت به حفظ و اعتلای این جایگاه همراه با توسعه کمی و کیفی، بیش از پیش اهتمام نمایید.

گفتنی است که مسئولیت ریاست مرکز ملی فرش ایران از خرداد ماه ۱۳۹۷ تا کنون بر عهده فرشته دستپاک بوده است.