صبح امروز؛

رويدر در هرمزگان لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی ۴.۱ریشتر رويدر در هرمزگان رالرزاند

گزارش اوليه زلزله

مرکز لرزه‌نگاری کشوری

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان هرمزگان ، بزرگي ۴.۱

تاريخ وقوع زلزله:

پنجشنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸ در ۰۶:۴۵:۰۱

(وقت محلي – تهران)

 

۲۰۱۹-۱۰-۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱

(UTC)

 

بزرگي زلزله:

۴.۱

 

نوع بزرگي:

MN

 

موقعيت رومركز زلزله: ۲۷.۳۰ شمالي و ۵۵.۰۹ شرقي

عمق: ۸ كيلومتر

عدم قطعيت مكاني: ۳.۴۸+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي

۱.۱۱+/-  كيلومتر  در جهت شرقي – غربي

منطقه:

استان هرمزگان

 

فاصله‌ها:

۳۸ كيلومتري رويدر، هرمزگان

۶۳ كيلومتري بندر خمير، هرمزگان

۶۳ كيلومتري كوخرد، هرمزگان