رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران:

رونمایی از کتاب های دفاع مقدس، رونمایی از تاریخ باشکوه انقلاب است

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران در آئین رونمایی از پنج جلد از کتاب های روز شمار دفاع مقدس گفت: نقش ارتش در تاریخ انقلاب بر هیچ کس پوشیده نیست.
به گزارش نویدتهران،وی در این زمینه افزود: وقتی انقلاب به پیروزی رسید تعداد کثیری از گروه های غیر مذهبی داعیه خود مختاری را در گوشه هایی از کشور بویژه در خوزستان، کردستان و گنبد برای براندازی نظام نوپای انقلاب سر دادند اما ارتش که یک سازمان تازه متولد شده بود در مقابل این ادعاها ایستادگی کرد و ایران را نگه داشت.
حجت الاسلام حسینیان در ادامه گفت: دشمن از همان اوایل انقلاب از نام ارتش جمهوری اسلامی ایران هراس داشت و ارتش نیز در حفظ و یکپارچگی ایران وظیفه خود را به نحو شایسته انجام داد.
رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در ادامه به نقش ارتش در دوران دفاع مقدس پرداخت و گفت: دشمن در سال ۵۹ یک جنگ تمام عیار را با حمایت بلوک شرق و غرب علیه ایران آغاز کرد و از تمامی تجهیزات دنیا نیز استفاده نمود اما ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود و به تنهایی در مقابل جهان ایستادگی کرد و نقش خود را در حفظ یکپارچگی ایران نشان داد .
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در تاریخ ایران می بینیم هرگاه جنگی اتفاق افتاده قطعه ای از خاک کشور جدا شده است اما در دوران دفاع مقدس یک وجب از خاک ایران اسلامی جدا نشد که این را مرهون تلاش و رشادت های ارتش و سایر نیروهای مسلح می دانیم .
حجت الاسلام والمسلمین حسینیان بقای ارتش را نیز مرهون تدبیر حضرت امام خمینی(ره) دانست و افزود: بقای ارتش مرهون اندیشه، دیدگاه و بصیرت حضرت امام (ره) است. امام خمینی(ره) ارتش را می شناختند لذا بر بقای ارتش تأکید کردند و این نشان از ارتباط بین حضرت امام (ره) و ارتش بود .