با حضور فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) صورت گرفت؛

رونمایی از پیش نویس نقشه جامع مدیریت اسلامی

سپاهکتاب پیش نویس نقشه جامع مدیریت اسلامی با حضور دکتر حسنی آهنگر رونمایی شد.

همزمان با برگزاری سومین سمینار ملی نقد و بررسی نقشه جامع مدیریت اسلامی با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) از کتاب “پیش نویس نقشه جامع مدیریت اسلامی” رونمایی شد.

به گزارش نوید تهران،دکتر محمدرضا احمدی عضو کارگروه بنیادین مدیریت اسلامی در حاشیه این مراسم پیرامون مراحل آماده سازی و تدوین نقشه جامع مدیریت اسلامی گفت: کارگروه بنیادین مدیریت اسلامی از سال ۱۳۹۰ در ذیل شورای عالی تحول در علوم انسانی آغاز به کار کرد.

وی افزود تا امروز حدود ۲۰۰ جلسه کارگروه با حضور ۲۰ نفر از اساتید و نخبگان مدیریتی حوزه و دانشگاه برگزار شد؛ همچنین ۳۶ نشست اردویی نیز در این خصوص بر پا شده است.

دکتر احمدی با اشاره به سابقه برگزاری سمینار نقشه جامع مدیریت اسلامی گفت: سمینار اول دیماه ۱۳۹۲ به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، سمینار دوم خردادماه ۱۳۹۳ در مشهد و امروز نیز سومین سمینار نقشه جامع مدیریت اسلامی در مشهد مقدس برگزار می شود.

وی تصریح کرد: ۱۷ نفر از نخبگان حوزه و دانشگاه طرح اولیه خود را برای تهیه نقشه مدیریت اسلامی ارائه کردند، این طرح ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت و نکات کلیدی و محوری این طرح ها اخذ و با دستمایه قرار دادن آنها، کارگروه پیش نویس اول راتهیه کرده است که در این مسیر روش های علمی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است.

دکتر احمدی هدف از برگزاری سومین سمینار نقد و بررسی نقشه جامع مدیریت اسلامی را ایجاد اجماع نسبی در میان نخبگان و تأیید نخبگانی و همراه سازی آنان برای پیاده کردن نقشه جامع مدیریت اسلامی عنوان و تصریح کرد: این اقدامات صورت گرفت تا زمینه تصویب آن در “شورای تحول علوم انسانی” و “شورای عالی انقلاب فرهنگی” به عنوان یک سند رسمی فراهم گردد و وسیله برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت جریان کلی پژوهش و تولید علم در زمینه مدیریت اسلامی به صورت بنیادین قرار گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: این اقدام به این منظور انجام می شود تا در یک بازه زمانی قابل قبول مدیریت کشور به سمت اسلامی شدن متحول شده و پارادایم کلی حاکم بر مدیریت کشور “پارادایم اسلامی” گردد.