دقایقی پیش؛

رودهن لرزید

به گزارش نویدتهران،زلزله ای به بزرگی۳.۱ریشتر رودهن درتهران رالرزاند.
گزارش اوليه زلزله
مرکز لرزه‌نگاری کشوری
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

استان تهران ، بزرگي ۳.۱
تاريخ وقوع زلزله:
چهارشنبه، 2 اسفند 1396 در 02:13:52
(وقت محلي – تهران)

2018-02-20 22:43:52
(UTC)

بزرگي زلزله:
۳.۱

نوع بزرگي:
MN

موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۸۱ شمالي و ۵۱.۹۵ شرقي
عمق: ۸ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان تهران

فاصله‌ها:
9 كيلومتري رودهن، تهران
11 كيلومتري بومهن، تهران
14 كيلومتري پرديس، تهران